Kalendár udalostí 30.08.2020

nedeľa, 30.08.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Letná škola Viva la Science

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Viva la Science Summer School

TYP PODUJATIA

Odborné vzdelávanie

MIESTO KONANIA

Poslucháreň Z-03, laboratóriá katedier FBP, VC AgroBioTech, SPU v Nitre

GARANT PODUJATIA

Ing. Eva Tvrdá, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Katedra fyziológie živočíchov, FBP, SPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

 

 evina.tvrda@gmail.com

037/641 4918

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský

KRÁTKY POPIS

Letná škola Viva la Science je intenzívny mesačný program pre študentov biologických a biotechnologických vied zložený z prednášok, seminárov, workshopov a praktickej experimentálnej činnosti s cieľom motivácie vysokoškolských študentov pre kariéru vedcov na Slovensku.