Kalendár udalostí 01.10.2020

štvrtok, 01.10.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Hackathon – EIT Additional activity

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Hackathon – EIT Additional activity

TYP PODUJATIA

Súťaž študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia

MIESTO KONANIA

VC AgroBioTech SPU Nitra

GARANT PODUJATIA

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva

KONTAKTNÁ ADRESA

adriana.kolesarova@uniag.sk, www.eit.uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský

KRÁTKY POPIS

Súťaž študentov v riešení modelových situácií v potravinárstve. Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe.  Vybrané tímy študentov budú pod odborným vedením hľadať riešenia najčastejších problémov v potravinárstve. Podujatie je podporené Európskym technologickým inštitútom.