Kalendár udalostí 23.10.2020

piatok, 23.10.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

EIT Inovačný Workshop – EIT Additional activity: Inovácie v poĽnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby?

NÁZOV PODUJATIA v AJ

EIT Inovative Workshop – EIT Additional activity

TYP PODUJATIA

Online Workshop

MIESTO KONANIA

Online

GARANT PODUJATIA

 prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstvaSPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

adriana.kolesarova@uniag.sk, eitfoodhub@uniag.sk

www.eit.uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský,  anglický

KRÁTKY POPIS

Workshop so zadávateľom témy - biznis dizajnérom z inovačného štúdia KIUUB, ktorý má skúsenosti s vedením inkubačných a akceleračných programov pre startupy a malé a stredné podniky.