Kalendár udalostí 03.11.2020

utorok, 03.11.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Chlieb náš každodenný

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Our daily bread

TYP PODUJATIA

Odborná prezentácia pekárskych výrobkov

MIESTO KONANIA

Priestory pod aulou

 SPU v Nitre

GARANT PODUJATIA

 Ing. Anna Kolesárová, PhD.,

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP, SPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

Anna.Kolesarova@uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský

KRÁTKY POPIS

Cieľom podujatia je prezentácia pekárskych výrobkov z domácej (študenti, zamestnanci) i komerčnej výroby spojená s degustáciou a poskytnutím informácií o význame chleba a pečiva vo výžive človeka, nutričnom zložení výrobkov, ich výrobe a balení pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa chleba a Nitrianskych univerzitných dní.