Kalendár udalostí 13.11.2020

piatok, 13.11.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Klobásovica

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Sausage festival

TYP PODUJATIA

Propagačné

a súťažné podujatie

MIESTO KONANIA

ŠD A. Bernolák, SPU v Nitre

GARANT PODUJATIA

 doc. Ing, Marek Bobko, PhD. študentská časť AS FBP

KONTAKTNÁ ADRESA

 

Marek.Bobko@uniag.sk,    studentfbp@gmail.com

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský

KRÁTKY POPIS

Náplňou podujatia je príprava klobás v profesionálnych podmienkach KTKŽP a následná prezentácia študentských tímov a ich výrobkov. Cieľom podujatia je návrat k tradičným spôsobom prípravy a spracovania potravín, pričom je kladený veľký dôraz aj na zachovávanie hygienických predpisov a pochopenie senzorických parametrov hodnotených produktov. V rámci podujatia sú prezentované aj produkty KTKRP.