Kalendár udalostí 21.11.2023

utorok, 21.11.2023

21.11.2023

Téma: Výrobný proces spoločnosti Ryba Košice - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Baluch, výkonný riaditeľ spoločnosti Ryba Košice
Dátum a čas: 21. 11. 2023, 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón T, cvičebňa AT-31
Prednáška je relevantná k študijnému odboru potravinárstvo.