Kalendár udalostí 22.11.2023

streda, 22.11.2023

Ing. Martina Vršková, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Predmet:

Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvod