Kalendár udalostí 02.02.2024

piatok, 02.02.2024

Názov podujatia anglicky: Cheese-making course

Typ podujatia: akreditovaný vzdelávací program v rámci celoživotného vzdelávania

Termín konania: 29.1. - 2.2.2024

Miesto konania: Ústav potravinárstva, T- pavilón, 3. poschodie

Garant podujatia: Ing. Viera Ducková, PhD.

Kontaktná adresa, e-mail, web: viera.duckova@uniag.sk, Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, https://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy

Rokovací jazyk: Slovenský

Krátky popis: Kurz je určený pre začínajúcich farmárov, farmárov spracúvajúcich mlieko, pracovníkov družstevných mliekarní, pre ľudí so záujmom o spracovanie mlieka na syry, resp. so záujmom o podnikanie v oblasti spracovania mlieka.