Kalendár udalostí 22.02.2024

štvrtok, 22.02.2024

Téma: Detekcia nových genotypov poľnohospodárskych plodín na základe moderných biotechnologických postupov - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Milan Chňapek, PhD., Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Bielkoviny ako vhodný nástroj v markermi podporovanom šľachtení pšenice
Dátum a čas: 22. 2. 2024, 9.00 h
Miesto: Tr. A. Hlinku 2, Nitra, poslucháreň A-02