Kalendár udalostí 14.03.2024

štvrtok, 14.03.2024

Výberová prednáška: Prídavné látky v potravinách

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., manažér kvality NESTLÉ SLOVENSKO, a.s. Prievidza

Predmet: Xenobiotiká a nutraceutiká

Dátum a čas konania prednášky: 14.03.2024, 9.00 hod.

Miesto konania prednášky: SPU v Nitre, poslucháreň Z-02