Kalendár udalostí Február 2019

piatok, 01.02.2019

Akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania zameraný na nadobudnutie znalostí z oblasti senzorického hodnotenia piva

pondelok, 04.02.2019

Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov systému HACCP, manažérstva bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému FSSC 22 000.

utorok, 05.02.2019

Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov systému HACCP, manažérstva bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému FSSC 22 000.

streda, 06.02.2019

Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov systému HACCP, manažérstva bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému FSSC 22 000.

štvrtok, 07.02.2019

Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov systému HACCP, manažérstva bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému FSSC 22 000.

piatok, 08.02.2019

Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov systému HACCP, manažérstva bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému FSSC 22 000.

štvrtok, 14.02.2019