Kalendár udalostí Marec 2019

streda, 13.03.2019

Podujatie je zamerané na rozvoj študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín s cieľom podať informácie z praxe o požiadavkách na vzdelávanie, orientáciu záverečných prác a rozvoj kariérnych schopností študentov. Zástupcovia potravinárskeho priemyslu budú prezentovať požiadavky na orientáciu vzdelávania, riešenia záverečných prác, požiadavky na výkon pracovných pozícií ako aj požiadavky na ostatné predpoklady pre výkon práce na jednotlivých stupňoch výroby a  riadenia na pracovisku.

piatok, 15.03.2019

štvrtok, 28.03.2019

Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších poznatkov v oblasti legislatívy a  kontroly potravín, systémov riadenia bezpečnosti potravín,  mikrobiologickej a mykologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie perspektívnych technológií pre  bezpečnejšie potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, zdravím, výživovou hodnotou potravín, welfere a inými vplyvmi.

piatok, 29.03.2019

Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších poznatkov v oblasti legislatívy a  kontroly potravín, systémov riadenia bezpečnosti potravín,  mikrobiologickej a mykologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie perspektívnych technológií pre  bezpečnejšie potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, zdravím, výživovou hodnotou potravín, welfere a inými vplyvmi.