Kalendár udalostí Máj 2019

utorok, 07.05.2019

utorok, 14.05.2019

pondelok, 20.05.2019
utorok, 21.05.2019

streda, 22.05.2019
štvrtok, 23.05.2019
piatok, 24.05.2019
pondelok, 27.05.2019

Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, Pedagogickou univerzitou v Krakove a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach.

utorok, 28.05.2019

Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, Pedagogickou univerzitou v Krakove a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach.

streda, 29.05.2019

Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, Pedagogickou univerzitou v Krakove a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach.

Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, potravinových výrobkov.

štvrtok, 30.05.2019

Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, potravinových výrobkov.

piatok, 31.05.2019

Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, potravinových výrobkov.