Kalendár udalostí Jún 2019

sobota, 01.06.2019

Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, potravinových výrobkov.

utorok, 04.06.2019
utorok, 11.06.2019

streda, 12.06.2019

štvrtok, 13.06.2019
piatok, 14.06.2019

Kolégium dekana sa uskutoční v zasadacej miestnosti na rektoráte na 1. poschodí.

pondelok, 17.06.2019
utorok, 18.06.2019

streda, 19.06.2019
štvrtok, 20.06.2019
piatok, 21.06.2019
utorok, 25.06.2019