Kalendár udalostí September 2020

utorok, 01.09.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Rizikové faktory potravového reťazca

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Risk Factors of Food Chain

TYP PODUJATIA

Medzinárodná vedecká konferencia

MIESTO KONANIA

UR, Rzeszów, Poľsko

GARANT PODUJATIA

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.,

Katedry fyziológie živočíchov

KONTAKTNÁ ADRESA

 

peter.massanyi@uniag.sk, norbert.lukac@uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský, anglický, poľský, český

KRÁTKY POPIS

Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových faktorov potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk. Konferencia je realizovaná v spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakove v Poľsku, Szent István University v Gödöllö v Maďarsku a Rzesovskou univerzitou v Rzesowe v Poľsku.