Kalendár udalostí Október 2020

štvrtok, 01.10.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Hackathon – EIT Additional activity

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Hackathon – EIT Additional activity

TYP PODUJATIA

Súťaž študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia

MIESTO KONANIA

VC AgroBioTech SPU Nitra

GARANT PODUJATIA

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva

KONTAKTNÁ ADRESA

adriana.kolesarova@uniag.sk, www.eit.uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský

KRÁTKY POPIS

Súťaž študentov v riešení modelových situácií v potravinárstve. Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe.  Vybrané tímy študentov budú pod odborným vedením hľadať riešenia najčastejších problémov v potravinárstve. Podujatie je podporené Európskym technologickým inštitútom.

 

piatok, 23.10.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

EIT Inovačný Workshop – EIT Additional activity: Inovácie v poĽnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby?

NÁZOV PODUJATIA v AJ

EIT Inovative Workshop – EIT Additional activity

TYP PODUJATIA

Online Workshop

MIESTO KONANIA

Online

GARANT PODUJATIA

 prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstvaSPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

adriana.kolesarova@uniag.sk, eitfoodhub@uniag.sk

www.eit.uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský,  anglický

KRÁTKY POPIS

Workshop so zadávateľom témy - biznis dizajnérom z inovačného štúdia KIUUB, ktorý má skúsenosti s vedením inkubačných a akceleračných programov pre startupy a malé a stredné podniky.

 

utorok, 27.10.2020

 

V mene spoločnosti Nestlé Slovensko si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2020 o 07,00 hod. distančnou formou.

Prednášku povedie pani Mária Minichová, experta a špecialistka v oblasti Regulatory Affairs, ktorá Vám predstaví vývoj výrobkov a s tým spojené legislatívne a regulačné povinnosti.

 

Témy prednášky:

•             Culinary výroba v závode Carpathia v Prievidzi/vývoj nového výrobku

•             Culinary výroba v závode Carpathia v Prievidzi – podmienky schválenia prevádzky

•             BIO certifikácia/BIO výrobky

 

Pre pripojenie stačí kliknúť na link nižšie. Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami!

_______________________________________________________________________________