Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

Odborný seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia najnovších informácii o uplatňovanej legislatíve SR a EÚ v oblasti označovania potravín, výživových a zdravotných tvrdení, a  systémov riadenia v potravinárstve.  Budú tiež prezentované poznatky z uplatňovania doterajších systémov kontroly potravín, problematika riadenia krízových situácií,  likvidácie odpadov a vzorkovania potravín.

Ísť späť