Aktuálny stav výučby na potravinárskych študijných odboroch v Českej a Slovenskej republike

Odborný seminár pracovníkov potravinárskych študijných odborov a katedier z ČR a SR zameraný na aktuálny stav výučby a výskumu v oblasti hodnotenia kvality potravín a ich spracovania

Ísť späť