Kolégium dekana FBP

Kolégium dekana sa uskutoční v zasadacej miestnosti na rektoráte na 1. poschodí.

Ísť späť