Praktická výučba o potravinách na gastronomických predmetoch

Odborný workshop pre stredné školy gastronomického zamerania spojený s praktickými laboratórnymi analýzami v priestoroch FBP. Sprievodnou akciou môže byť aj prezentácia a ochutnávka pokrmov studenej kuchyne pripravených študentmi študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii.

Ísť späť