Výberová prednáška: Využitie a kalibrácia autosamplerov pri odbere vzoriek mlieka

Ing. Martina Vršková, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Predmet:

Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvod

Ísť späť