Výberový prednáška: Hodnotenie kvality a kvantity mäsa

Prednášajúca:
Ing. Martina Gondeková, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov
 
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 13:30
Miestnosť: Z 01

Predmet: Hodnotenie poľnohospodárskych produktov

Ísť späť