Káva s dekanom

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. zorganizoval prvé stretnutie so študentami s názvom „Káva s dekanom“.

Stretnutie otvoril pán dekan svojím príhovorom. Študenti mali možnosť sa neformálne porozprávať s p. dekanom, prodekankou pre vzdelávanie doc. Ing. Alicou Bobkovou, PhD. a koordinátorom pre prax Ing. Jozefom Čaplom, PhD. Na toto stretnutie boli pozvaní zástupcovia študentov všetkých študijných programov a stupňov štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

Diskutovalo sa o možných riešeniach problémov, ktoré študentov trápia, boli tiež oslovení, aby poskytli vlastné návrhy, ako zatraktívniť život na fakulte. Diskusia bola bohatá, o čom svedčí aj dĺžka tohto stretnutia, 2 hodiny. Preberali sa témy týkajúce sa bežného študentského života, ako je ubytovanie na študentských domovoch SPU v Nitre, nápady možného spoločenského vyžitia na fakulte, podujatia organizované z iniciatívy študentov a prediskutovanou témou boli aj možnosti spolupráce študentov a zástupcov fakulty.

Ďalej pán dekan oslovil študentov za účelom vyjadrenia svojho názoru k spôsobu a kvalite vyučovacieho procesu a poskytovaných informácií, týkajúceho sa nielen prednášok, ale aj praktických cvičení. Koordinátor pre prax Ing. Jozef Čapla, PhD. informoval študentov o pripravovanom systéme riadenia a realizácie praxe pre študentov. V rámci tohto systému budú mať študenti možnosť si vybrať z širokého zoznamu výrobných prevádzok, kde nadobudnú skúsenosti nielen pri výrobe, ale aj riadení spoločnosti. Taktiež budú môcť získať skúsenosti s prácou v štátnej správe, v regulačných a kontrolných inštitúciách. Podujatie sa nieslo v duchu vzájomného porozumenia a otvorenej komunikácie.

Na záver stretnutia sa p. dekan poďakoval za všetky konštruktívne podnety a spolu so zástupcami študentov prejavili záujem o zorganizovanie ďalšieho takéhoto stretnutia, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu mája.