Komisie dekana

 

Fakultný rozvrhár

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
e-mail: marek.bobko@uniag.sk

 

Komisia BOZP a PO

Ing. Eva Piecková
e-mail: eva.pieckova@uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
e-mail: janette.musilova@uniag.sk
Ing. Eva Hóková
e-mail: eva.hokova@gmail.com

 

Vyraďovacia komisia

Ing. Eva Piecková
e-mail: eva.pieckova@uniag.sk
Ing. Renáta Mamráková
e-mail: renata.mamrakova@uniag.sk
Ing. Miroslava Hŕstková
e-mail: miroslava.hrstkova@uniag.sk

 

Likvidačná komisia

Ing. Eva Piecková
e-mail: eva.pieckova@uniag.sk
Ing. Ranáta Mamráková
e-mail: renata.mamrakova@uniag.sk