Kontakty

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra

Tel.:037/641 5524

e-mail: dekfbp@uniag.sk
e-mail: studfbp@uniag.sk

Dekan

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
tel.: 037/641 5381
E-mail: Norbert.Lukac@uniag.sk

Prodekani

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
prodekanka pre kvalitu fakulty
tel.: 037/641 4374
E-mail: Alena.Vollmannova@uniag.sk

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
prodekanka pre štúdium a vzdelávanie
tel.: 037/641 4603
E-mail: Alica.Bobkova@uniag.sk

Predseda senátu

Ing. Radovan Stanovič, PhD.
tel.: 037/ 641 4248
E-mail: Radovan.Stanovic@uniag.sk

Tajomníčka

Ing. Eva Piecková
tel.: 037/ 641 5382
E-mail: Eva.Pieckova@uniag.sk


Úradná výveska FBP sa nachádza v priestoroch Dekanátu FBP, na prízemí ŠD Akademická 1755.