Kontakty

 

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 037/641 4119
e-mail: adriana.kolesarova@uniag.sk

 

Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Koordinátor pre medzinárodné mobility
tel.: 037/641 5824
e-mail: lubomir.belej@uniag.sk

 

Ing. Zuzana Ácsová
Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 037/641 5385
e-mail: zuzana.acsova@uniag.sk