Kontakt

 

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Prodekanka pre vedu a výskum

tel.: 037/641 4119

e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk

 

Ing. Eva Piecková

Referentka

tel. č.: +421 37 641 5385