Kontakt

 

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 037/641 4119
e-mail: adriana.kolesarova@uniag.sk

Mgr. Barbora Hollá
Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 037/641 5385
e-mail: barbora.holla@uniag.sk