Kontakty

Ing. Zuzana Ácsová
Študijná referentka
tel.: 037/ 641 5385
E-mail: zuzana.acsova@uniag.sk

Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Koordinátor pre medzinárodné mobility
tel.: 037/ 641 5824
E-mail: lubomir.belej@uniag.sk

Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Koordinátor práce so študentmi so špecifickými potrebami

tel.: 037/ 641 4421
E-mail: eva.ivanisova@uniag.skŠtudijní poradcovia FBP SPU v Nitre:

doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Študijný poradca študijného programu AGROBIOTECHNOLÓGIE
tel.: 037/ 641 5811
E-mail: lukas.hleba@uniag.sk

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Študijný poradca študijného programu MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA
tel.: 037/ 641 4434
E-mail: jana.makova@uniag.sk

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Študijný poradca študijného programu TECHNOLÓGIA POTRAVÍN
tel.: 037/ 641 4433
E-mail: dana.tancinova@uniag.sk