BAT FÓRUM 2017

Po dvojročnej prestávke si Vás dovoľujeme pozvať na II. zasadnutie BAT FÓRA 2017 pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

Termín: 14. november 2017

Miesto konania: Kongresové Centrum SPU v Nitre

Študentský domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 2

Späť