Doplňujúce voľby do AS FBP - zoznam kandidátov - študenti

Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do študentskej časti AS FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 v doplňujúcich voľbách do AS FBP SPU v Nitre

 

 

Priezvisko a meno

Stupeň štúdia

1.

Benko Filip, Bc.

2. stupeň

2.

Halo Marko, Ing.

3. stupeň

3.

Hricáková Nikola, Ing.

3. stupeň

4.

Jedináková Nora, Bc.

2. stupeň

5.

Martišová Patrícia, Ing.

3. stupeň

 

 

Voľby do AS FBP SPU v Nitre sa budú konať dňa 13.12.2018 (štvrtok)

Miesto : AZ-04 (1. medziposchodie pavilón Z)

Čas : 7,30 – 15,00 hod.

Každý volič sa pred voľbou preukáže preukazom študenta, na základe čoho mu bude vydaný volebný lístok.

 

 

Nitra, 29.11. 2018                                                             Ing. Renáta Cinkocki

                                                                         predsedníčka FŠVK FBP SPU v Nitre

Späť