Doplňujúce voľby do AS FBP - zoznam kandidátov - zamestnanci

Zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do zamestnaneckej časti AS FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 v doplňujúcich voľbách do AS FBP SPU v Nitre

 

  Priezvisko a meno Pracovisko
1. Harangozo Ľuboš, Ing. PhD. KCH
2. Kunová Simona, doc. Ing. PhD. KHaBP
3. Maková Jana, doc. Ing. PhD. KMi
4. Mareček Ján, doc. Ing. PhD. KSSRP
5. Musilová Janette, prof. Ing. PhD. KCH

 

 

Voľby do AS FBP SPU v Nitre sa budú konať dňa 13.12.2018 (štvrtok)

Miesto : AZ-04 (1. medziposchodie pavilón Z)

Čas : 7,30 – 15,00 hod.

Každý volič sa pred voľbou preukáže preukazom zamestnanca, na základe čoho mu bude vydaný volebný lístok.

 

 

 

Nitra, 29.11. 2018                                                                                 prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

                                                                                                            predsedníčka FZVK FBP SPU v Nitre

Späť