Erasmus pre pedagógov

Prihlasovanie na mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+
 

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov SPU v Nitre upozorňuje zamestnancov, že výzva na prihlasovanie na mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/20 je otvorená.

Termín prihlasovania: 28. 3. 2019 - 26. 4. 2019.

Viac informácií o podaní prihlášok nájdete na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4951/.

 

Späť