INVEST Online Summer School

Online letná škola

Empowering regional development and innovations - Building resilience in rural communities

INVEST Summer School

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje Karelia University of Applied Science (Fínsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Cieľom letnej školy je rozvinúť odborné kompetencie študentov v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti vidieka prostredníctvom riešenia konkrétnej situácie. Počas letnej školy budú študenti pracovať v multidisciplinárnych – medzinárodných tímoch.

Letná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na letnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v letáku, prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na monika.bumbalova@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/videa je 30. apríl 2021.

LETÁK

Ísť späť