Kandidáti pre voľbu dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 - 2027

Kandidáti pre voľby kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023-2027, ktorí vyjadrili súhlas k návrhu:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Ísť späť