Klobásovica

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Vás pozýva na tradičnú súťaž v príprave klobás “Klobásovica”, ktorá sa uskutoční 6.12. 2017 o 17,00 v priestoroch ŠD Antona Bernoláka. Výrobky súťažiacich posúdi odborná komisia pozostávajúca z odborníkov z praxe a odborných členov hodnotiacich komisií SPU v Nitre. Súčasťou podujatia je verejná ochutnávka klobás pripravených suťažiacimi. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Späť