Komisie štátnych dizertačných skúšok

Skúšobné komisie na štátne dizertačné skúšky III. stupňa vysokoškolského štúdia

na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Agrobiotechnológie

Molekulárna biológia

Technológia potravín

Späť