Komisie štátnych dizertačných skúšok

Komisie štátnych dizertačných skúšok:

Agrobiotechnológie

Molekulárná biológia

Technológia potravín

Ísť späť