Online letná škola - Ensuring Quality of Public Services in Sustainable Regional Development

Milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje the University of Agribusiness and Rural Development (Plovdiv, Bulharsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Počas letnej školy budú študenti pracovať v multidisciplinárnych – medzinárodných tímoch.

Letná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na letnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v letáku a brožúre, prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na monika.bumbalova@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov je do 10. apríla 2022.

 

Ísť späť