Nitrianske univerzitné dni

Nitrianske univerzitné dni

Naša fakulta Vám prináša zaujímavý obsah, pozývame Vás na odborné prednášky a e-podujatia.

Bližšie informácie: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/NUD2021/

 

Výber z nášho programu:

  1. 4. 2021 pondelok

Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov

Online diskusia spojená s prednáškou doc. Ing. Petra Zajáca, PhD. V prednáške sa budeme zaoberať analýzou mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov, bežne dostupných na našom trhu a vo fitness centrách. Proteínové prípravky boli podrobené chemickej, mikrobiologickej a senzorickej analýze. Zloženie sa analyzovalo pomocou FTIR spektroskopie. Vo výsledkoch sme sa zamerali na porovnanie obsahu tuku a bielkovín a porovnanie týchto hodnôt s hodnotami, ktoré uvádza výrobca na spotrebiteľskom balení.

Čas: 18.00 h

Link: prostredníctvom platformy Zoom Pro + live streaming na Facebooku Študentského spolku Pasteur

https://m.facebook.com/SpolokPasteur/

 

  1. – 30. 4. 2021 pondelok – piatok

Bežecká súťaž

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/.../runkeeper-gps.../id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details...), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.

Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)

Link: Facebook Študentského spolku Pasteur

https://m.facebook.com/SpolokPasteur/

 

  1. 4. 2021 utorok

Týždeň bezpečnosti potravín

Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy. Podujatie je zamerané na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti potravín na základných a stredných školách, ako aj medzi spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať diskusie s vybranými odborníkmi na aktuálnu tému. Pedagógovia katedry budú v stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie

k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín.

Čas: 9.00 – 12.00 h

Link: www.fbp.uniag.sk, www.bezpecnostpotravin.sk, www.potravinarstvo.com

 

  1. 4. 2021 streda

Rastliny s adaptogénnym účinkom a ich využitie v športovej výžive Online diskusia s Ing. Evkou Ivanišovou, PhD., o bylinkách s povzbudzujúcim účinkom. Dozviete sa, aké priaznivé účinky pre organizmus majú adaptogény, ako zvyšujú odolnosť nášho tela voči stresovým faktorom, ktoré rastliny ich obsahujú. Povieme si tiež niečo o ich pestovaní a ich konzumácii.

Čas: 18.00 h

Link: live streaming na Facebooku Študentského spolku Pasteur

https://m.facebook.com/SpolokPasteur/

 

  1. 4. 2021 piatok

Genetické predurčenie a jeho vplyv na životný štýl a zdravie

Online diskusia s doc. Ing. Radoslavom Židekom, PhD., v okruhoch genetických predispozícií.

Čo všetko ukrýva naša DNA? Čo všetko z nej vieme zistiť? Ako sa to môže premietnuť v športových výkonoch?

Čas: 18.00 h

Link: Facebook Študentského spolku Pasteur

https://m.facebook.com/SpolokPasteur/

Ísť späť