Obhajoby dizertačných prác 2019

Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 25. júna 2019.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

 

Späť