Online Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

Online Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 11. novembra 2020 pod záštitou dekanov fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

 

Konferencia sa začne o 8,30 hod. slávnostným otvorením, rokovania budú prebiehať v paralelných sekciách od  9,00 hod. Podrobný program je  zverejnený na webstránke konferencie: https://vkd.uniag.sk/programme

 

Vzhľadom na obmedzenia, ktoré si vyžiadala súčasná pandemická situácia,  sa konferencia bude konať online a záujemcovia ju budú môcť sledovať cez nasledovný odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec84445c69be45c5aa57a4d52a12a632%40thread.tacv2/1603436407291?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2294f74ac4-c8ec-40da-925b-7bb5e51f20e0%22%7d 

Tešíme sa na online stretnutie s Vami!

 

PROGRAM KONFERENCIE

Späť