Pozývame Vás na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľujú pozvať na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou konanú 6. novembra 2018 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Registrácia na konferenciu:

https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/registration-registracia

Späť