Pozvánka na verejné zhromaždenie akademickej obce FBP SPU v Nitre

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FBP SPU v Nitre, v mene Akademického senátu FBP SPU v Nitre Vás pozývam na verejné zhromaždenie akademickej obce FBP SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 29. 11. 2018 (štvrtok) o 13:00 h v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka).

Pozvánka

 

Späť