Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa

 

19. marca 2018

 

MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

 

odborná asistentka na Ústave biológie, zoológie a rádiológie, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košíciach

 

o 11.00 hod.prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

 

"Molekulová taxonómia a DNA barcoding"

 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti pod aulou SPU v Nitre na tému: "DNA barcoding - metóda uľahčujúca identifikáciu organizmov."

 

Späť