Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku Ing. Andrei Mendelovej, PhD.

Predseda vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa

 

23. októbra 2018

 

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

 

odborná asistentka na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

o 9.00 hod.prednesie v posluchárni Z-02 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

 

" Konzervovanie ovocia a zeleniny s ohľadom na zmeny zloženia finálneho produktu"

 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti pod aulou SPU v Nitre na tému:

" Vplyv spracovania rajčiaka jedlého na obsah vybraných bioaktívnych
látok.
"

Späť