Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku

Predseda vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa

 

19. marca 2018

 

doc. Ing. Janette Musilová, PhD.

 

docentka na Katedre Chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

o 9.00 hod.prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú inauguračnú prednášku na tému:

 

"Kontaminujúce a bioaktívne látky v potravinových surovinách."

Späť