Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Späť