Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Petra Haščíka, PhD.

Predseda vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa

 

24. októbra 2018

 

doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

 

docent na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Fakulty
biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

o 11.00 hod.prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú inauguračnú prednášku na tému:

 

" Hydinové mäso ako významný zdroj živín v potravovom
reťazci človeka.
"

 

 

Späť