Pozvánka na 10. vedeckú konferenciu s názvom „10 rokov vedy o potravinách v službách spotrebiteľov“


Vážení experti,
 
dovoľujeme si Vás informovať o konaní 10. vedeckej konferencie s názvom „10 rokov vedy o potravinách v službách spotrebiteľov“, ktorá je organizovaná bulharským kontaktným bodom úradu EFSA v spolupráci s Národným centrom verejného zdravia a analýz – referenčným laboratóriom pre GMO, Bulharsko.
 
Konferencia sa bude konať 31. 10.– 2. 10. 2017 v Grand Hoteli Sofia, Sofia, Bulharsko.
 
Konferencia bude rozdelená na sekcie:
1.       Bezpečnosť potravinového reťazca
2.       Epidemiológia, zdravie zvierat a rastlín
3.       Bezpečnosť moderných biotechnologických produktov
Konferencie sa je možno zúčastniť s prezentáciou, posterom alebo ako pasívny účastník/divák.
 
Registráciu je potrebné uskutočniť online prostredníctvom webovej stránky bulharského kontaktného bodu: http://www.focalpointbg.com/?event=3# do 15. 9. 2017. Termín na zaslanie príspevkov je do 15. 9. 2017. Príspevky je potrebné zaslaťna e-mailovú adresu: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg.
 
Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku. Všetky ostatné náklady účastníkov musia byť
pokryté ich organizáciou.


Späť